Gegevens van de onderneming

Mijn bedrijf heet ‘Text Essentials’ en verzorgt vertalingen voor verschillende vakgebieden. Mijn bedrijf is gevestigd op Spanjaardslaan 85, 8917 AM te Leeuwarden en is bereikbaar onder telefoonnummer 06-39139105 of op het e-mailadres info@textessentials.nl. Ook kunt u mijn bedrijf benaderen via de website www.textessentials.nl.

Registratie via de website

Ten behoeve van mijn website en e-mailverkeer, maak ik gebruik van de diensten van een hostingprovider. Deze hostingprovider is Antagonist.nl, gevestigd op Neptunusstraat 27B te Enschede. Informatie die u doorgeeft via het contactformulier of via e-mail wordt mogelijk bewaard op een externe server. Voor informatie over bewaartermijnen, opslag en verwijdering van gegevens kunt u het privacybeleid van Antagonist raadplegen.

Op mijn website is een koppeling naar mijn bedrijfspagina op Facebook geïntegreerd. Als u op de koppeling klikt terwijl u zelf bent aangemeld bij uw eigen Facebook-account, kan deze zoekactie worden gekoppeld aan uw Facebook-profiel. Als u dat niet wilt, dient u zich eerst af te melden bij uw Facebook-account. Deze dienst wordt beschikbaar gesteld door Facebook Inc., gevestigd op 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 in de VS. Voor informatie over bewaartermijnen, opslag en verwijdering van gegevens kunt u het privacybeleid van Facebook raadplegen.

Op mijn website is een koppeling naar mijn bedrijfspagina op LinkedIn geïntegreerd. Als u op de koppeling klikt terwijl u zelf bent aangemeld bij uw eigen LinkedIn-account, kan deze zoekactie worden gekoppeld aan uw LinkedIn-profiel. Als u dat niet wilt, dient u zich eerst af te melden bij uw LinkedIn-account. Deze dienst wordt beschikbaar gesteld door LinkedIn, gevestigd op 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043 in de VS. Voor informatie over bewaartermijnen, opslag en verwijdering van gegevens kunt u het privacybeleid van LinkedIn raadplegen

Welke persoonsgegevens verwerkt de onderneming

Ik verwerk uitsluitend de volgende gegevens:

  • Uw naam en/of de naam van uw bedrijf
  • Uw adres en/of het adres van uw bedrijf
  • Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf
  • Uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf
  • Het btw-nummer van uw bedrijf

Doel van het verwerken van de gegevens

Ik heb deze gegevens nodig voor het verstrekken van offertes, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor vertaaldiensten en het voeren van de bijbehorende administratie.

Wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens

Ik heb deze gegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld:
– factureren is wettelijk verplicht, dus moet ik uw facturen bewaren;
– het e-mailadres van een bedrijf bijhouden is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst;
– vertaalde documenten bewaren kan nodig zijn voor mijn bedrijfsvoering.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw gegevens zo lang wij een zakelijke relatie onderhouden, maar minimaal voor zo lang als dat wettelijk verplicht is. Wanneer u hebt aangegeven dat u geen gebruik meer wenst te maken van mijn diensten, vernietig ik uw gegevens, tenzij dat niet mag volgens de wet of wanneer ik die nodig heb voor een juridische procedure.

Manier van opslaan van de gegevens

Uw gegevens staan opgeslagen op mijn computer en op een reservekopieschijf. Al deze apparatuur en opslagmedia zijn beveiligd middels een firewall en commerciële antivirussoftware.

Delen van de gegevens

Ik deel uw gegevens niet met derden. De enige uitzondering zijn overheidsinstanties wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben. Bijvoorbeeld voor mijn aangifte Omzetbelasting en Intercommunautaire Prestaties.

Klachten

Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop ik met uw gegevens omga, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming vragen

Ik vraag altijd uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Dat doe ik bij het eerste contact met u. Dat staat ook in mijn Algemene Voorwaarden.

Toestemming intrekken

U kunt op elk moment dat u dat wilt uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Ik zal uw gegevens dan onmiddellijk verwijderen. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren.

Inzien van gegevens

U kunt op elk moment mij vragen welke gegevens ik van u heb opgeslagen. Ik reageer dan zo spoedig als voor mij haalbaar is.

Wijzigen van gegevens

U kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te wijzigen. Ik voldoe daar dan zo spoedig als voor mij haalbaar is aan – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid.

Verwijderen van gegevens

U kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te verwijderen. Ik reageer dan zo spoedig als voor mij haalbaar is – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren. Wanneer ik daadwerkelijk uw gegevens verwijder, hangt af van eventuele wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld als ik een opdracht voor u heb gedaan, maar de verdiensten daaruit nog niet bij de belasting heb opgegeven. Of als de belastingaanslag over het jaar waarin ik de opdracht heb gedaan nog niet definitief is. In de tussentijd zal ik dan uw gegevens niet meer verwerken, anders dan voor het betreffende wettelijke doel.

Meenemen van gegevens

Wanneer u wilt overstappen naar een andere leverancier, dan kunt u mij vragen om opgaaf van alle gegevens die ik u over u heb, zodat u die naar die nieuwe leverancier mee kunt nemen.

Automatische verwerking

Uw gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig, door mij persoonlijk.

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor privacy- en gegevensbescherming

De persoon die bij mijn bedrijf verantwoordelijk is voor privacy- en gegevensbescherming ben ikzelf: Lars Schutter. Mijn contactgegevens zijn gelijk aan die van mijn bedrijf (zie boven).